Interview: Playboy: The Mansion

Skrevet af: Anders Pedersen (Anastacio) - 7. august 2004 - kl. 11:53
Del denne artikel:
0 0
Xboxlife.dk er i Playboy humør så vi tænkte at det ville være interessant for jer brugere, at læse et interview. Vi har interviewet lead designer Brenda & lead programmer Bill, som står bag det kommende spil Playboy: The Mansion.

Du kan læse det originale interview nedenunder den danske oversættelse.Xboxlife.dk: Goddag. Kan i starte ud med at fortælle lidt om jer selv, og jeres del i produktionen af spillet?
Brenda: Selvfølgelig, jeg er Brenda Brathwaite, og jeg er Lead Designer på projektet.

Bill: Og jeg er Bill McFadden, hovedprogrammør på projektet. Mit job er at holde øje med koden der bliver sat ind i spillet, såvel som at udføre nogle normale programmering opgaver.

Xboxlife.dk: Hvor mange mennesker arbejder på projektet?
Brenda: Vi er et hovedhold på 20 mand, med gæster, og testere, op til 30.

Xboxlife.dk: Har i fået tilladelse til at bruge nogle autentiske Playmates i spillet, osv.?
Brenda: Absolut. Faktisk vil du se en masse autentiske Playmates i spillet, lige fra Julie McCullough, Victoria Fuller til Carmen Electra.

Xboxlife.dk: Hvor lang tid har i brugt på spillet?
Brenda: Indtil videre har vi brugt omkring et halvt år på det. Men det rigtige Playboy emperium er selvfølgelig over 50 år gammelt.

Xboxlife.dk: Hvordan fik i idéen om et spil der er baseret på Playboy emperiet, og hvorfor lave det et simulatoragtigt spil?
Brenda: Jeg ville ønske vi kunne tage æren for idéen til spillet, den må gå til John Walsh, hos Groove Games. Når du tænker i stil med simulation, af et liv man gerne vil leve, for mange mennesker, er Hugh Hefners liv så sandelig i top ti. At han byggede hele dette emperium, af et par hundrede dollars, og en drøm, i 1953 er i sandhed utroligt. Vi giver dig chancen for at gøre det samme.

Xboxlife.dk: Hvad er hovedmålet med spillet?
Brenda: I både Mission, og freeform spil, er dit hovedmål først og fremmest, at få dit emperie sat i gang. Du skal ansætte noget personale, og sammensætte en udgave af Playboy. Jo bedre din udgave klarer sig, des flere penge tjener du, og du bliver mere berømt. Når du tjener flere penge, og opbygger dit emperie, vil du få råd til noget luksus – for eksempel, din lille starter Villa, vil blive mere overdådig og vil passe bedre til de ekstravagante fester du vil holde. Ved de fester, kan du gennemsøge rummet for indhold, i håbet om at ansætte en god forside model, eller en afhandling eller interview med en kendt. Du skal selvfølgelig samtidig vedligeholde, og tilfredsgøre et hold af Playmate, Playboy Bunnies, fotografer og journalister, og et Playboy spil, ville selvfølgelig ikke være komplet uden at kunne lave en fotoserie!. Du vil faktisk være i stand til at gå bag kameraet, og tag billeder af modellerne.

Xboxlife.dk: Kan du fortælle os om de forskellige spil modes?
Brenda: Selvfølgelig. Der er to forskellige, mission mode og freeform mode. Mission mode vil tager dig igennem 12 missioner der dækker de halvtreds år Playboy emperiet har eksisteret, lige fra den første udgave helt op til det 50’ende jubilæum.
Freeform mode er mindre struktureret. Dine mål er mere milepæle, på din vej til berømmelse.

Xboxlife.dk: Hvordan virker foto systemet?
Bill: Der er to kamera systemer i Playboy: The Mansion. Det første er hovedkameraet. Gennem det meste af spillet er kameraet låst fast til modellen. Spilleren vil være i stand til at rotere frit rundt om modellen, og zoome ind og ud. Hældningen er bundet til Zoom graden.

Fotoserie kameraet virker på en lignende måde. Kameraet er centreret omkring modellen, men jeg har tilføjet et par ekstra kontroller. Spilleren kan roterer frit, som før, men Hældning og Zoom er bundet til to forskellige knapper i fotoserien. Spilleren kan også bevæge center punktet vertikalt, og horisontalt. Det giver meget mere frihed til at tage det perfekte billede.


Xboxlife.dk: Kan du give nogle detaljer omkring grafik motoren spillet benytter? Er der en stabil framerate for eksempel?
Bill: Vi benytter Gamebryo som vores grafik motor. Det er en utrolig motor, der tillader os at koncentrere os på godt indhold, i stedet for at kode en ny motor. Vores streaming kode sikrer at spillet kører stabilt hele tiden. Vi er i stand til at få vores karakterer til at udføre hundredvis af animationer, på et hvilket som helst tidspunkt.

Xboxlife.dk: Indeholder spillet unlockables eller bonus materiale? Såsom Playmate videoer, eller billeder?
Brenda: Så absolut. Spillet indeholder mange ting fra virkelighedens verdens Playboy arkiver, som spilleren kan købe i spillet.


Tak for jeres tid, vi satte pris på det.Xboxlife.dk: Hello. Can you start off by telling a little bit about yourselves and your part in the production of the game?

Brenda: Sure, I’m Brenda Brathwaite, and I’m the lead designer on the project.

Bill: And, I’m Bill McFadden. I am the lead programmer of the project. My job is to oversee all the code that gets put into the game as well as perform normal programming duties.

Xboxlife.dk: How many people were working on this project?”
Brenda: Well, we have a core team of about 20 with gusts up to 30.

Xboxlife.dk: Did you obtain the approval to include real-life playmates, etc?
Brenda: Absolutely. In fact, you’ll see lots of real life playmates in the game from Julie McCullough to Victoria Fuller to Carmen Electra.

Xboxlife.dk: How much time have you guys spent on the game?
Brenda: So far, we’ve spent about one and a half years. Of course, the real Playboy empire spans more than 50 years now.

Xboxlife.dk: How did you get the idea of making a game based on the Playboy mansion and why make it a sim-style game?

Brenda: I wish we could take credit for the game’s original concept, but that would have to go to Jon Walsh over at Groove Games. When you think in terms of a simulation, though, of a life you want to live, for many many people, Hugh Hefner’s life is certainly among the top ten. That he built this whole empire from a few hundred dollars and a dream in 1953 is really pretty incredible. We give you the change to do the same thing.

Xboxlife.dk: What are the main objectives in the game?
Brenda: In both mission play and freeform play, your goal is first and foremost to get your empire going. You’ll need to get some staff and put together an issue of Playboy. The better your issue does, the more money you’ll make and the more famous you’ll become. As you make more money and build your empire, you’ll be able to afford certain ”luxuries” – for instance, your little starter villa will become an opulent mansion fitting the extravagant parties you’ll throw. At those parties, you can schmooze the room for content, hoping to land a great cover model or a celebrity essay or interview. Of course, while doing all this, you’ll have to maintain and please a staff of Playmate, Playboy Bunnies, photographer and journalists, and of course, no Playboy game would be complete without its centerfold shoot. You’ll actually be able to step behind the camera to take photographs of the models.

Xboxlife.dk: Can you tell us about the different game modes?
Brenda: Sure. There are two, mission play and freeform play. Mission play takes you through 12 missions that cover the 50 years of the Playboy empire, from that first issue right on up through the 50th anniversary bash. In freeform play, it’s less structured. You’re goals are mileposts, really, on your rise to fame.

Xboxlife.dk: How does the camera system work?
Bill: There are two camera systems in Playboy The Mansion. The first is the main game camera. For most of the game, the camera is locked to Hef. Players will be able to rotate freely around Hef and zoom in and out. The pitch is tied to the zoom vlevel.

The Photoshoot camera works in a similar manner. The camera is centered to the model, but I have added a few more controls. Players can rotate freely as before, but the pitch and zoom are tied to separate button in the photoshoot. Players can also nudge the center point around vertically or horizontally. This will give a lot of freedom to get the perfect shot.

Xboxlife.dk: Could you elaborate a bit on the graphics engine for the game? Does it feature a solid frame rate, etc?
Bill: We are using Gamebryo as our graphics engine. It is an awesome cross platform engine that allowed us to concentrate on making great content instead of creating engine code. Our streaming code keeps the game going smooth at all times. We are able to have our characters perform hundreds of different animations at any time.

Xboxlife.dk: Are there any unlockables or bonus materials? For instance playmate videos or pictures?
Brenda: Absolutely. We have many items from the real Playboy archives that players can purchase in the game.

Thanks for your time, we appreciate it.
Log ind og stem
0
Der er endnu ingen der har stemt på denne hvis du kunne lide denne artikel..
Del denne artikel:
Kommentarer
Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.